Automobilių aukciono registracijos sąlygos ir taisyklės

1. Registracija

1.1. Registruotis gali juridiniai ir fiziniai asmenys.

1.2. Registracija yra nemokama.

1.3. Registruodamasis klientas, paspaudęs mygtuką „Sutinku“, patvirtina registracijos metu įvestų duomenų tikrumą.

1.4. Registruodamasis klientas privalo susipažinti su šiomis Autota.eu aukcionų sistemos registravimosi sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

2. Aukcionas

2.1. Autota.eu aukcionuose lošiamos transporto priemonės (toliau – TP).

2.2. Autota.eu aukcionų sistemos pagrindinis principas - atidžiai susipažinti su TP nuotraukomis ir įvertinti pažeidimus bei defektus atsižvelgiant į nuotraukas. TP nuotraukos - pagrindinė informacija apie TP.

2.3. TP aprašyme yra pateikti šie duomenys:

  • ID numeris
  • Aukciono pabaigos data, laikas
  • Pristatymo kaina iki Jūsų registracijos metu nurodyto adreso
  • Pirmosios registracijos data
  • Kuro bei transmisijos tipai
  • Rida (km)
  • Variklio galia ir tūris
  • Ypatumai (pasirinktinai kiekvienai TP)
  • Nuotraukos

2.4. Visi klausimai, susiję su konkrečia TP, priimami iki aukciono pabaigos.

2.5. TP, lošiamų Autota.eu aukcionuose, registracija ir dokumentai gali būti šių valstybių: Vokietija, Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Ispanija, Austrija, Lenkija, Lietuva. Informacija apie tai bus pateikta konkrečios TP aprašyme.

2.6. Autota.eu aukcionų sistema neatsako už TP priedus, tokius kaip išimamas radijas ar įrankių komplektas.

2.7. Autota.eu aukcionų sistema neatsako, jeigu trūksta vieno ar kelių TP raktų bei serviso knygučių.

2.8. Autota.eu aukcionų sistema neatsako už TP paslėptus defektus ir apgadinimus, kurie nebūtinai matomi nuotraukose, bet yra tiesioginiai avarijos padariniai.

2.9. TP, pateikiamos Autota.eu aukcionų sistemoje, taip pat gali būti siūlomos (dalyvauti) ir kitose automobilių aukcionų platformose.

2.10. Dalis TP, siūlomų Autota.eu aukcionų sistemoje, skirti likutinės TP vertės įvertinimui. Tokios TP nebus parduotos.

3. TP iš kitų aukcionių

3.1. TP pateikiamos skiltyje „Automobiliai iš Vokietijos aukcionų“ laikomos TP iš kitų aukcionių.

3.2. Statymas už tokias TP apmokestinamas 1 Autota.eu kreditu.

3.3. Kreditai gaunami perkant TP iš Autota.eu aukcionų. Už 1 TP - 50 kreditų.

4. Statymų limitai ir depozitas

4.1. Norėdami atlikti statymus Autota.eu aukcionuose, fiziniai asmenys privalo sumokėti depozito mokestį.

4.2. Fizinio asmens statymo už TP limitas yra lygus depozitui padaugintam iš 10. Vienu metu laimėtų TP kainų limitas yra lygus depozitui padaugintam iš 20. Pvz. jei klientas pervedė 300 Eur depozitą, kliento statymo limitas už TP yra 3000 Eur, o vienu metu laimėtų TP kainų suma negali viršyti 6000 Eur.

4.3 Juridiniams asmenims taikomas fiksuotas 5000 Eur už TP statymo limitas. Vienu metu laimėtų TP kainų suma negali viršyti 10000 Eur.

4.4. Pastoviems klientams, suderinus su Autota.eu aukcionų sistemos vadovybe, gali būti taikomos limitų išimtys.

4.5. Sumokėtas depozito dydis yra rodomas naudotojo profilio meniu „Mano duomenys“.

4.6. Visa depozito suma yra grąžinama klientui tuo atveju, jei jis nusprendžia palikti aukcioną ir yra visiškai atsiskaitęs už visas laimėtas TP.

4.7. Depozito suma nėra grąžinama klientui jei jis pažeidė vieną ar kelis šių Taisyklių punktus.

4.8. Depozitu negalima padengti dalies laimėtos TP kainos.

5. Statymai

5.1. Už vieną TP leidžiama statyti iki 20 kartų.

5.2. Statymai negali būti mažinami.

5.3. Klientas, išsirinkęs kainą ir paspaudęs „Statyti“, šiuo veiksmu garantuoja, jog atsiskaitys už šią TP (laimėjimo atveju) statomą sumą, taip pat padengs pristatymo kąštus.

5.4. Pasibaigus aukcionui statymai nepriimami.

5.5. Kiekvienas aukciono dalyvis gali matyti tik savo statymus.

5.6. Atšaukti statymų neleidžiama.

6. Kainos, pirmosios vietos ir laimėjimai

6.1. Pirmosios vietos kainą už TP, už kurią klientas atliko statymą, galima pamatyti praėjus mažiausiai parai paspaudus „Mano Statymai“ naudotojo profilio meniu.

6.2. Jeigu kliento siūlyta kaina buvo aukščiausia – jis skelbiamas laimėtoju.

6.3. Apie laimėjimą klientas bus informuotas elektroninių paštu ir „Mano Laimėjimai“ skiltyje naudotojo profilio meniu.

6.4. Laimėtos TP savininkui yra skiriamos 24 dienos, jei TP iš Vokietijos, 28 dienos, jei TP yra kitose šalyse, apsvarstymui apie aukščiausią pasiūlytą kainą.

6.5. TP savininkas gali nesutikti parduoti TP už aukščiausią aukcione pasiūlytą kainą.

6.6. Tuo atveju, jeigu TP savininkas sutinka parduoti TP už aukščiausią pasiūlytą kainą, Autota.eu įsipareigoja informuoti laimėtoją telefonu arba el. paštu. Tuomet TP pirkimo sandoris laikomos įvykusiu. Kitais atvejais TP sandoris laikomas neįvykusiu.

7. TP įsigijimas, pristatymas ir apmokėjimas

7.1. TP pirkimas, laimėjimo atveju, yra privalomas.

7.2. Jei klientas statė už daugiau nei vieną TP ir visas jas laimėjo, privaloma pirkti visas TP, nepaisant to, kad jos yra vienodos ar panašios.

7.3. Sąskaitos išrašomos tik Autota.eu aukcionų sistemoje registruotų juridinių ir fizinių asmenų vardu.

7.4. Laimėtojui bus suformuota elektroninė sąskaita, kurią jis galės matyti prisijungęs prie savo paskyros skiltyje „Dokumentai“.

7.5. Laimėtojas įsipareigoja sumokėti už TP pavedimu Europos Sąjungos valiuta (Eur). šis įsipareigojimas negalioja, jei nebuvo įvykdytas įsipareigojimas nurodytas šių taisyklių 6.6 punkte.

7.6. Autota.eu aukcionų sistemos partneriai pasilieka teisę pristatyti TP iki su klientu suderintos vietos ne vėliau kaip per 3 savaites.

7.7. Atvežimo mokestis mokamas tiesiogiai vairuotojui, pristačius TP.

7.8. Jei TP pristatymo miestas skiriasi nuo registracijos metu Autota.eu aukcionų sistemoje nurodyto miesto, pristatymo kaina gali kisti.

7.9. TP dokumentai bus perduoti klientui, pilnai atsiskaičius už TP.

7.10. Pastebėjus papildomus defektus, kurių nesimato nuotraukose arba apie kuriuos nėra paminėta aprašyme, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Autota.eu apie juos bei atsiųsti tai įrodančius foto fragmentus, bet ne vėliau, kaip per 48 valandas po TP pristatymo.

7.11. SVARBU! Laimėjus TP ir sulaukus iš TP pardavėjo sutikimo ją parduoti, pirkėjas įsipareigoja apmokėti TP kainą bei pristatymo kaštus ne vėliau, kaip per 7 kalendorines dienas po TP pristatymo.

8. Atsakomybė

8.1. Klientas patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

8.2. Klientas neturi teisės perduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.

8.3. Kopijuoti ir platinti informaciją apie TP bei jų nuotraukas griežtai draudžiama.

8.4. Už šių Taisyklių nesilaikymą bus taikomos sankcijos pagal Lietuvos Respublikos arba Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymus bei kt. teisės aktus.

8.5. Pirkėjui neįvykdžius sąlygų, nurodytų šių Taisyklių 7.11. punkte, Autota.eu aukcionų sistemos vadovybė pasilieka teisę kreiptis į skolų išieškojimo specialistus.

Sutinku Nesutinku
Kontaktai
Sven Tank Kfz-Handel